Offertförfrågan OVK

Så här säger användarna

Besiktigaste.se - erbjudandet

 • Effektivitet - Jämför offerter från upp till tre olika leverantörer
 • Lokalt - Leverantörer certifierade i Sverige
 • Läs omdömen - Från beställare om besiktigaste.se och certifierade leverantörer.
 • Gratis - Utan åtagande från dig

Bra kostnadsförslag

Normalt sett behöver OVK-kontrollanterna bara veta några uppgifter för att ta fram ett bra kostnadsförslag till dig.

Förutom dina kontaktuppgifter anger du bara:
 • Fastighetsägare
 • Fastighetsbeteckning
 • Fastighetens adress
 • Hur många lägenheter som finns i fastigheten
 • typ av existerande ventilation (S, F, FT, FX, FTX)
Tjänsten fungerar även för dig som är privatperson och om det gäller ditt bostadshus.

När du har skickat in uppgifterna kommer ett eller flera företag att höra av sig till dig med en offert. Du jämför erbjudanden och väljer om du vill beställa OVK-besiktningen. Allt är gratis för dig.

OVK

En fastighet i Sverige behöver enligt lag ha ett fungerande ventilationssystem, oberoende av vem som ska vistas i lokalen. Syftet med en OVK besiktning är att se till att ventilationssystemet fungerar som det ska och därmed säkerställa god inomhusmiljö. Det är fastighetsägaren som ska se till att en OVK utförs.

Hur ofta ska en OVK utföras?

Besiktningsintervallerna variera mycket beroende på vad för sorts fastighet och ventilation det handlar om. Här är en tabell som är tagen från Boverket.

    Byggnads- och fastighetstyp Intervall
Affärs- och kontorslokaler, flerbostadshus. FT-, FTX-ventilation 3 år
Skolor, förskolor, sjukhus och andra liknande byggnader, oberoende typ av ventilationssystem 3 år
Affärs- och kontorslokaler, flerbostadshus. S-, F-, FX-ventilation 6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-,FTX-ventilation Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk, ingen återkommande besiktning

Typer av ventilationssystem

Besiktningsintervallerna variera mycket beroende på vad för sorts fastighet och ventilation det handlar om. Här är en tabell som är tagen från Boverket.

 • F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
 • FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
 • FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning
 • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
 • S-ventilation = självdragsventilation

Hur utförs en besiktning?

Vid varje OVK ska det kontrolleras att det inte finns några föroreningar i ventilationssystemet och att systemet fungerar som den ska. Det ska även kontrolleras att instruktioner och skötselanvisningarna till ventilationssystemet finns lätt tillgängliga. Vi den första besiktningen ska dessutom funktion och egenskaperna hos ventilationssystemet kontrolleras och se till att det resultatet överensstämmer med gällande föreskrifter.

Om ventilationssystemet möjligtvis skulle behöva fler besiktningar ska kontrollanten se till att funktionen och egenskaperna i huvudsak stämmer överens med de föreskrifter som gällde då systemet togs i bruk. Kontrollanten ska även undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivisera energianvändningen i ventilationssystemet. Det är byggnadens ägare som avgör om åtgärderna genomförs.

Efter en OVK ska byggnadens ägare få ett intyg av kontrollanten som visar att besiktningen har gjorts. Intyget ska sättas upp på en synlig plats i byggnaden. Fel och brister som upptäcks under OVK ska åtgärdas så fort som möjligt. Det är ägarens ansvar att det åtgärdas.Regional OVK-besiktning - Sverige

OVK är viktigt för alla byggnader där människor oftast vistas i, just för att kvalitén på inomhusmiljön påverkar människor mycket. Dålig inomhusmiljö kan ge hälsobesvär som till exempel illamående, huvudvärk, hudrodnad, hosta, heshet, ögonirritation och liknande. Ett dysfunktionellt ventilationssystem är ibland anledningen till varför många av dessa hälsoproblem uppkommer. Därför är det viktigt att få en OVK utförd på ditt ventilationssystem. Under en ventilationskontroll kontrolleras ventilationssystemet vilket därmed garanterar god inomhusmiljö.

Besiktigaste.se tillhandahåller en gratis och högkvalitativ tjänst till dig som äger eller representerar ägare av en fastighet där människor vistas och som behöver genomföra en OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Tjänsten är enkel och hjälper dig att snabbt få offerter från certifierade funktionskontrollanter verksamma i Sverige. Det ger dig svar på frågor om vilka tjänster som erbjuds till fastighetsägare. Och vad de kostar.

OVK-certifierade i Sverige

Företag Ort Specialitet Omdöme
Imtech ventilation Jönköping ANorrahammar
AB I3ahco ServiceMalmö- Injustering av ventilation
- OVK-besiktning
- Auktoriserad servicepartner
Energi- & KlimatteknikMalmö
Hörby Sotnings ABHörby
Nordvästra Skånes ventilationLandskrona
Svensk Fastighetsteknik ABVellinge
Bn Energikonsult ABVästerfärnebo
Accent VVS Konsult ABGÖTEBORG- OVK-besiktning, inventering
- Teknikföretag inom innemiljö
- Utför utbildningsuppdrag
Bravida Sverige ABMariestad- el, vs och ventilation
- anläggningar och infrastruktur
- drift och underhåll
Gunnar Karlsen Sverige ABLilla Edet
Servent Ventilations ABGöteborg


Ovan visas några slumpvis valda företag som har OVK-certifierad personal i Sverige. Vill du vara effektiv i ditt sökande efter rätt besiktningsman?

Be de registrerade företagen om offert
(frågan går även till de företag som inte visas listade ovan).

Offerförfrågan - få svar på pris och kostnad

När du ber leverantörerna om en offert får du svar på viktiga frågor. Exempelvis:
 • Vilka leverantörer finns i mitt län?
 • När och hur snabbt kan jag få OVK utfört?
 • Vad kostar OVK-besiktningen?
 • Hur prissätts OVK av leverantörerna?
 • Vad påverkar tid, pris och kostnad för OVK?
 • Vilka kringtjänster till OVK finns?
 • Ska jag välja samma leverantör till OVK som att utföra installation av ventilation?
 • Vad ska jag tänka på i samband med åtgärdande av fel och brister som påträffas i OVK?
 • Vilka är de senaste nyheterna kring lagar, regler, myndigheter eller IT-tjänster?

Registrera ditt företag kostnadsfritt
Om du har ett företag som utför OVK, överlåtelsebesiktning, husbesiktning eller utfärdar energideklaration kan du kontakta besiktigaste.se. Vi presenterar alla certifierade kontrollanter. Det kostar ingenting.

Tipsa om ett företag eller konsult
Det går också bra att tipsa oss om du känner till ett sådant företag eller egen konsult som arbetar med detta i din region. Fyll i din information i kontaktformuläret så kontaktar vi personen med de kontaktuppgifter du skickar oss.


Det är lag på att vissa byggnader ska utföra en OVK. Alla regler hittar du i plan- och bygglagstiftningen. Där står bla. att det är fastighetsägarens uppgift att se till så att en kontroll genomförs av en certifierad funktionskontrollant. I lagstiftningen beskrivs även att kontrollen ska genomföras inom specifika intervall beroende på vad för sorts byggnad det handlar om och vad för sorts ventilationssystem byggnaden använder. Bestämmelser om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) finns i plan- och bygglagstiftningen.

Läs mer om hur Boverket beskriver lagarna Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 25 § och Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap. 1 § i relation till OVK.